Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van zolpidem tijdens de zwangerschap

Door op 27-04-2011

Een groot landelijk onderzoek in Taiwan ging het verband na tussen het gebruik van zolpidem en problemen rond de geboorte. Er bleek een verhoogde kans op vroeggeboortes, een laag geboortegewicht en keizersneden indien de moeder zolpidem gebruikte tijdens de zwangerschap.
In de prescriptiedatabank van de nationale zorgverzekering kon men 10.343 vrouwen opsporen die tijdens de zwangerschap aan zolpidem waren blootgesteld (de conceptiedatum was berekend met de à terme datum uit de geboorteregistraties en gekoppeld aan de prescriptiegegevens). Alle vrouwen die minder dan dertig dagen van de zwangerschap aan zolpidem waren blootgesteld, werden uitgesloten. Hierna bleven 2.984 vrouwen over. Vervolgens werden alle vrouwen uitgesloten met een psychiatrische voorgeschiedenis, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten. Op deze manier konden de gegevens van 2.497 vrouwen in het onderzoek worden opgenomen. Deze werden vergeleken met die van 12.485 controles uit de geboorteregistratie.
Vrouwen uit de zolpidemgroep bleken een significant hogere kans te hebben op kinderen met een laag geboortegewicht (OR1,56; 95%BI: 1,27-1,78), vroeggeboorte (OR1,66; 95%BI: 1,43-1,92) en een keizersnede (OR1,78; 95%BI: 1,63-1,94). De kans op aangeboren afwijkingen was niet vergroot.
Een dergelijk onderzoek geeft geen uitsluitsel over de causaliteit, ondanks de duidelijke correlaties. De meeste correlaties werden wel sterker bij vrouwen die langer zolpidem gebruikt hadden. Om dit nader vast te stellen werd de onderzochte groep vrouwen in drie groepen onderverdeeld: minder dan 90 dagen gebruik, tussen de 90 en 180 dagen gebruik en meer dan 180 dagen gebruik van zolpidem. Deze constatering pleit voor een zekere causaliteit.
Zolpidem zal zeker niet als enige parameter verantwoordelijk zijn voor deze correlaties. Het verschil in sociodemografische kenmerken tussen de gebruikers en de controles wijst hier ook op: de controles waren hoger geschoold en hadden minder last van zwangerschapshypertensie en zwangerschapsvergiftiging of anemie. Daarom werd naast de gewone OR ook een aangepaste OR berekend waarbij met de hulp van logistische regressie gecorrigeerd werd voor deze factoren en het geslacht van het kind, gezinsgrootte en zwangerschapsdiabetes. Hiermee werden de OR’s kleiner, maar zij bleven significant.
In dit onderzoek is geen significant effect waargenomen op zichtbare congenitale afwijkingen, maar juist bij premature en dysmature kinderen kunnen kleine afwijkingen aanwezig zijn die pas later aan het licht komen. Het is bekend dat zolpidem de placenta kan passeren en snel in de foetale circulatie terechtkomt. Opmerking referent: een goed opgezet onderzoek, dat aantoont hoe belangrijk het is voorzichtig te zijn met geneesmiddelen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ter vergelijking van de prevalentie van het gebruik van zolpidem bij vrouwen in Nederland en Taiwan: Volgens de GIPdatabank gebruikten in 2009 in Nederland 2212 vrouwen tussen de 15 en 44 jaar zolpidem (ATC-code N05CF02); indien men meerdere slaapmiddelen samenvoegt (ATC-codes N05CD en N05CF) waren er in Nederland 19.014 gebruiksters in deze leeftijdscategorie. Deze zullen grotendeels niet in verwachting zijn geweest. Taiwan heeft circa 23 miljoen inwoners. In Taiwan gebruikt in 2005 meer dan 10.000 zwangere vrouwen zolpidem. Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van andere (slaap)middelen in Taiwan.

Belangenverstrengeling: geen.

L-H Wang, H-C Lin, C-C Lin, Y-H Chen, H-C Lin. Increased risk of adverse pregnancy outcomes in women receiving zolpidem during pregnancy. Clin Pharmacol Ther 2010;88:369–74.

Zolpidem in Nederland verkrijgbaar als zodanig en als Stilnoct®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M.E.C. van Eijk
Thema Bijwerkingen
Publicatie 27 april 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2011