Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gecombineerde immuunsuppressieve of conventionele behandeling van patiënten waarbij de ziekte van Crohn (CD) is gediagnostiseerd; een open gerandomiseerd onderzoek

Door op 01-09-2008

De ziekte van Crohn (CD) is een chronisch inflammatoire ziekte van de tractus gastrointestinalis. De meeste richtlijnen voor de behandeling van CD adviseren initieel te behandelen met corticosteroïden. Ofschoon deze benadering in het algemeen effectief is ten aanzien van de symptoombestrijding, worden veel patiënten resistent voor of afhankelijk van deze therapie. Langdurige behandeling met relatief hoge doses corticosteroïden geeft aanleiding tot bijwerkingen (o.a syndroom van Cushing) en daardoor tot verhoogde kans op mortaliteit. Dit is de reden dat veel klinici de behandeling met steroiden verlaten als de steroidresistentie of steroidafhankelijkheid optreedt. Dan wordt overgegaan op behandeling met corticosteroïd sparende geneesmiddelen zoals azathioprine, mercaptopurine of methotrexaat. Met deze immuunsuppressiva wordt echter nooit de behandeling aangevangen, ook omdat deze middelen slechts matig effectief zijn. Patiënten met CD die niet meer reageren op de behandeling met corticosteroïden en de hiervoor genoemde antimetabolieten, zoals azathioprine, kunnen uiteindelijk behandeld worden met een TNFalpha antagonist, zoals infliximab. Bij de behandeling van rheumatoide artritis wordt echter met goed klinisch resultaat al veel eerder in het behandeltraject overgegeaan op behandeling met de combinatie van methrotrexaat en een TNF-alpha antagonist. Op basis van deze gegevens werd besloten dit onderzoek te verrichten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 9 - Editie 9, 2008