Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geen antibiotica bij bronchitis

Door op 01-09-2005

Lagere luchtweginfecties worden in de eerste lijn tamelijk algemeen met antibiotica behandeld. De bewijslast hiervoor is echter mager en een recent onderzoek, gebruikmakend van gegevens uit de Cochrane database, toonde slechts een beperkte invloed op het ziektebeloop aan; dit alles gebaseerd op 9 kleine onderzoeken met in totaal slechts 750 patiënten. Little en medewerkers voerden van 1998 tot 2003 in de eerste lijn een onderzoek uit bij 807 patiënten ouder dan drie jaar met een ongecompliceerde lagere luchtweginfectie. Patiënten werden wel gerandomiseerd maar de behandeling was bekend (open label). Patiënten werden ofwel direct met antibiotica behandeld (n=262), kregen antibiotica met enig uitstel (n=272) of kregen helemaal geen antibiotica (n=273). Bij de groep waarbij sprake was van uitstel werd het recept wel bij de visite uitgeschreven, maar werd de medicatie pas opgehaald als patiënt (of ouders) dat nodig achtten. Van elke groep werd de helft op schrift geïnformeerd over het ziektebeeld, het beloop en wanneer het nodig was verdere hulp te zoeken. Deze informatie besloeg 1 pagina. Met dagboeken werd het ziektebeloop bijgehouden. De duur en ernst van de symptomen werden als uitkomstmaat gebruikt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 9 - Editie 9, 2005