Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geen bewijs voor de werkzaamheid van multivitaminepreparaten

Door op 01-10-2006

Een panel, ingesteld door het US National Institute of Health, concludeerde onlangs dat er onvoldoende bewijs is om het gebruik van voedingssupplementen met multivitamines en mineralen aan te raden dan wel te ontraden. Na een beoordeling van de onderzoeken met betrekking tot supplementen, die drie of meer vitamines en mineralen bevatten, benadrukte het panel de noodzaak tot gedegen onderzoek in de vorm van gerandomiseerde studies om het nut en de veiligheid van deze preparaten aan te tonen. Zij worden meestal gebruikt voor de preventie van chronische ziektebeelden zoals kanker, hart- en vaatziekten enzovoorts. Gezien het potentiële risico en de beperkte aanwijzingen voor werkzaamheid pleitte het panel voor het aantrekken van de wetgeving. Meer dan de helft van de Amerikaanse volwassenen nemen een voedingssupplement en zij geven daar meer dan 23 miljard US $ per jaar aan uit. Meer dan 65% neemt drank of voedsel dat verrijkt is met vitamines of mineralen en zij geven daar 36 miljard US $ aan uit. Het Europese Parlement wil de wetgeving op dit gebied gaan harmoniseren en tegelijkertijd zijn de eisen omtrent de productinformatie aangescherpt. Maar ook dokters zouden hun patiënten van advies moeten dienen op dit gebied en daarvoor zouden ook de onderwijscurricula moeten worden aangepast. Nu overgewicht zulke epidemische vormen aan neemt, met alle gevolgen van dien voor chronische ziekten, zouden dokters hun patiënten niet alleen moeten adviseren hoeveel maar ook wat ze het best kunnen eten. Voor de volledige tekst van de verklaring van het NIH-panel over multivitamines en mineralen, zie: http://www.consensus.nih.gov.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Aanbevolen Overzichten
Publicatie 1 oktober 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 10 - Editie 10, 2006