Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geen effect van NSAID s op hart- en vaatziekte

Door op 01-09-2003

Van alle NSAID's is totnogtoe alleen van acetylsalicylzuur (ASA) een belangrijk risicoverlagend effect op hart- en vaatziekten gebleken. ASA vermindert de kans op arteriële trombose door irreversibele remming van de plaatjesaggregatie. Van de niet-selectieve NSAID's, zoals naproxen is dit effect niet bewezen; in sommige rapporten is sprake van een verhoogd risico, in andere juist van verlaagd risico (zie mfm 2003; 41: 61). De selectieve COX-2-remmers (zoals rofecoxib, celecoxib en meloxicam) zouden evenmin bevorderlijk zijn voor een gezond vaatstelsel. In een aantal prospectieve, gerandomiseerde onderzoeken, waarin celecoxib en rofecoxib met naproxen of placebo zijn vergeleken (onder meer het VIGOR-onderzoek) blijkt de relatie tussen deze middelen en de kans op een hartinfarct omstreden. Zoals vaak kunnen tegen veel van deze onderzoeken bezwaren worden geopperd: te kleine aantallen en een lage incidentie van fatale hart- en vaatziekten en dergelijke.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 september 2003
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 9 - Editie 9, 2003