Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geen verschil ineffect op kwaliteit vanleven tussen atypischeen typische antipsychotica bij schizofrenie

Door op 01-06-2007

De atypische of tweedegeneratie antipsychotica zijn – ook in Nederland – veel duurder dan de klassieke of typische eerstegeneratie antipsychotica, maar worden verondersteld effectiever te zijn met minder bijwerkingen (uitgezonderd clozapine). Deze claims hebben geleid tot het vaker voorschrijven van atypische antipsychotica dan typische antipsychotica bij schizofrenie. Het bewijs voor deze claims is echter vooral afkomstig uit kortdurende effectiviteitstudies. Jones et al. onderzochten daarom het effect van zowel atypische als typische antipsychotica op de kwaliteit van leven gedurende een jaar in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De relatieve klinische effectiviteit van deze twee groepen antipsychotica (en dus niet van de individuele middelen) werd onderzocht bij 227 patiënten met DSM-IV-schizofrenie en gerelateerde aandoeningen, waarbij wijziging van voorafgaande medicatie noodzakelijk was door onvoldoende respons of het optreden van bijwerkingen. Patiënten kregen gerandomiseerd – ongeacht voorafgaande medicatie – een typisch antipsychoticum (voornamelijk chloorpromazine, flupentixol, haloperidol, sulpiride, trifluoperazine en zuclopentixol; depotinjecties waren toegestaan) of atypisch antipsychoticum (amisulpride, olanzapine, quetiapine en risperidon) gedurende 12 tot 52 weken. De primaire uitkomstenmaat was de totale score op de Quality of Life Scale (QLS). Secundaire uitkomstenmaten waren PANSS-score (Positive and Negative Syndrome Scale), score op Calgary depressieschaal, attitude en therapietrouwratio (met Drug Attitudes Inventory en 7punts therapietrouwschaal), score op Global Assessment of Functioning schaal, scores op diverse bijwerkingenschalen, kosten gezondheidszorg en patiëntentevredenheid na 12 en 52 weken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 6 - Editie 6, 2007