Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gender Medicine: de creatieve kracht van sekse- en genderanalyse voor het doen van onderzoek

Door op 17-12-2014

In dit artikel is aandacht voor Gender Medicine, een relatief nieuw onderzoeksveld op het gebied van geneeskunde en gezondheidsonderzoek. De opkomst van dit onderzoeksveld wordt in het perspectief geplaatst van ontwikkelingen in Europa, en meer in het bijzonder van de speciale aandacht voor sekse- en genderaspecten, die van onderzoekers verlangd wordt die subsidie willen aanvragen onder Horizon 2020, het huidige EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Om te beginnen worden de twee kernconcepten sekse en gender gedefinieerd.
Twee jaar voor de introductie van Horizon 2020 heeft de Europese Commissie het Gendered Innovations project in samenwerking met de Stanford University in de Verenigde Staten gefinancierd. Dit project beoogde onderzoekers de ‘tools’ te verschaffen om aandacht te besteden aan sekse en gender, wanneer dat relevant is voor het onderwerp van onderzoek. Tot dan toe ontbraken dergelijke tools.
Vervolgens worden twee voorbeeldstudies – over stamcelonderzoek en over risicofactoren voor niet-infectieziekten – meer in detail beschreven. De voorbeelden illustreren hoe integratie van sekse- en genderanalyse tot nieuwe kennis en excellentie in onderzoek leidt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Klinge, I.
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 17 december 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 4 - Editie 4, 2014