Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Generieke geneesmiddelen in de Verenigde Staten

Door op 01-04-2008

In de Verenigde Staten wordt bij 63% van de recepten een generiek geneesmiddel voorgeschreven. Dit leidt tot grote besparingen want hiervoor wordt gemiddeld slechts 16 procent van de kosten van merkgeneesmiddelen betaald. De verwachting is dat het aandeel van generieke producten nog zal stijgen want tussen 2007 en 2010 zullen 110 geneesmiddelen hun octrooibescherming verliezen. In 1984 hadden generieke producten een marktaandeel van slechts 18,6%. In dat jaar werd de Hatch-Waxmanwet aangenomen die tot doel had prijsconcurrentie toe te staan met respect voor de gerechtvaardigde aanspraken betreffende de intellectuele eigendommen van de originele producenten. Vóór 1984 waren generieke producenten verplicht hetzelfde veiligheids- en werkzaamheidsonderzoek te doen als de originele fabrikanten. Vanaf dat moment was echter een bio-equivalentie onderzoek voldoende. Dit onderzoek mocht volgens deze wet al uitgevoerd worden voordat het originele octrooi was verlopen. Ten slotte werd in de wet aangegeven hoe twistpunten tussen de merkfabrikant en de generieke firma’s moesten worden opgelost. Toch werden generieke firma’s vaak aangeklaagd wegens inbreuk op octrooien; soms op redelijke gronden maar soms ook omdat het financieel voordelig was om op deze wijze introducties te vertragen of firma’s te ontmoedigen. In 2003 nam het Huis van Afgevaardigden een wet aan om het aantal aanklachten te beperken. Om zichzelf te beschermen nam de industrie hierna een groter aantal octrooien op haar geneesmiddelen: was dit aantal een decennium geleden nog twee, nu is het gemiddeld aantal octrooien per product opgelopen tot tien. Ook worden langer werkende modificaties van het geneesmiddel op de markt gebracht. Door deze veranderde afleveringsvormen te octrooieren en voor het aflopen van het oude octrooi op de markt te brengen wordt het octrooi op het oorspronkelijke product ‘kunstmatig’ verlengd en bestaat de kans dat een deel van de patiënten over gaat op dit nieuwe middel. Dit is een manier om de beschermde levensduur van een geneesmiddel zonder veel extra investeringen en onderzoek te verlengen en de prijs ervan hoog te houden. Deze handelwijze is niet in tegenspraak met de wetgeving maar het is zeer de vraag of deze handelwijze wel ethisch genoemd mag worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 april 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2008