Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Genotypering van patiënten met een acuut coronair syndroom voor behandeling met clopidogrel?

Door op 01-06-2009

Een actieve metaboliet van clopidogrel remt de binding van ADP aan de P2Y12 receptor op bloedplaatjes waardoor remming van de activering van plaatjes en minder trombose. Bij dragers van het gen CYP2C19*2 is het enzym dat in de lever verantwoordelijk is voor de vorming van de actieve metaboliet van clopidogrel minder werkzaam dan bij anderen. Op grond hiervan mag men verwachten dat bij dragers van dit gen (homozygoot of heterozygoot) een behandeling met clopidogrel minder werkzaam is. Collet et al. (2009) beschrijven een onderzoek bij 259 jonge patiënten (<45 jaar oud) die een eerste myocardinfarct overleefden en daarna gedurende tenminste 1 maand werden behandeld met clopidogrel. Bij hen werd voorafgaand aan de behandeling mogelijke aanwezigheid van CYP2C19*2 bepaald. Primair eindpunt was het optreden van dood of myocardinfarct of coronaire revascularisatie na behandeling met clopidogrel. Secundair eindpunt was stenttrombose bewezen met angiografie. De follow-up was 6 maanden. De gemiddelde behandelduur was 1 jaar. Binnen de groep heterozygote en homozygote dragers van het gen (n=73) trad het primaire eindpunt veel vaker op dan bij degenen bij wie CYP2C19*2 niet aanwezig was (HR=3,69; 95%CI: 1,69-8,05; p=0,005); dit gold ook voor het secundaire eindpunt (HR=6,02; 95%CI: 1,81-20,04; p=0,009). Dit verhoogde risico van de aanwezigheid van CYP2C19*2 trad op vanaf 6 maanden na aanvang van de behandeling tot aan het einde van het onderzoek. Op grond van deze uitkomsten concluderen de onderzoekers dat aanwezigheid van CYP2C19*2 een zeer belangrijke factor is voor de prognose van jonge patiënten die na een doorgemaakt myocardinfarct worden behandeld met clopidogrel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 6 - Editie 6, 2009