Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geslachtsverschillen in COPD. Wat zijn de consequenties voor de behandeling?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een vaak voorkomende chronische longziekte met een progressief verloop. Van oudsher was COPD vooral een mannenziekte, maar tegenwoordig komt de ziekte even vaak bij vrouwen voor.
Deze review bespreekt de geslachtsverschillen in COPD. Vrouwen blijken gevoeliger dan mannen voor de schadelijke effecten van sigarettenrook. Ze ontwikkelen een ernstiger vorm van COPD op jongere leeftijd en na minder blootstelling aan sigarettenrook dan mannen. Bovendien is het voor vrouwen moeilijker om te stoppen met roken, terwijl ze hier juist meer baat bij hebben. Daarnaast verschilt de klinische presentatie van COPD. CT-studies laten zien dat vrouwen minder ernstig emfyseem hebben dan mannen, maar meer verdikking van de luchtwegen met daardoor een nauwer lumen. Vrouwen ervaren meer kortademigheid dan mannen bij een gelijke mate van ernst van COPD, maar geven minder vaak aan last te hebben van een productieve hoest. Vrouwen ervaren op korte termijn een beter resultaat van behandeling met inhalatiecorticosteroïden, terwijl er op langere termijn geen geslachtsverschil meer aantoonbaar is. Er is geen verschil in effectiviteit van de kort en lang werkende bètasympathicomimetica en anticholinergica die vaak gebruikt worden bij COPD. Het is belangrijk voor de artsen om op de hoogte te zijn van deze geslachtsverschillen in COPD.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren