Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geslachtsverschillen in de respons op cardiovasculaire geneesmiddelen

Verschillen in geneesmiddelrespons tussen mannen en vrouwen hebben mogelijk gevolgen voor het optreden van bijwerkingen. Het risico op een bijwerkinggerelateerde ziekenhuisopname ligt hoger voor vrouwen dan voor mannen. Cardiovasculaire geneesmiddelen nemen hierbij een prominente positie in. Vrouwen hebben met name een hoger risico om te worden opgenomen met een bijwerking van thiazidediuretica. Hyponatriëmie en hypokaliëmie zijn in dat geval de meest frequent voorkomende bijwerkingen. Met name leeftijd, body mass index, geneesmiddelinteracties en genetische factoren beïnvloeden het risico op deze bijwerkingen. Een aantal jaren geleden werd in het kader van het ‘HARM-Wrestling’ rapport aanbevolen extra controles uit te voeren bij patiënten met een verhoogd risico op bijwerkingen van een aantal groepen veelgebruikte geneesmiddelen. Voor thiazidediuretica betrof dit controle van de elektrolyten, om ernstige bijwerkingen te voorkomen. Dit advies wordt echter nog onvoldoende gevolgd. Continue, zorgvuldige monitoring van een eventuele bijwerking is noodzakelijk. Het geslacht van de patiënt speelt daarbij een rol. Geslachtsgebonden richtlijnen zijn echter op grond van de huidige resultaten (nog) niet op te stellen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs E.M. Rodenburg
L.E. Visser
B.H.Ch.Stricker
Thema Bijwerkingen
Publicatie 15 maart 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 1 - Editie 1, 2013