Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geven verhoogde leverenzymwaarden meer kans op levertoxiciteit met statines?

Door op 01-08-2004

Chalasani en medewerkers vroegen zich af of mensen met verhoogde leverenzymwaarden (ASAT>40 IU/L en/of ALAT>35 IU/L) die een statine voorgeschreven kregen een verhoogde kans hadden op levertoxiciteit. Daartoe selecteerden zij uit een database drie groepen patiënten, allen met hyperlipidemie, zonder aanwijzingen voor alcoholmisbruik of ontsteking, van respectievelijk 342, 1437 en 2245 patiënten. Groep I had verhoogde enzymwaarden en kreeg een statine, groep II had normale enzymwaarden en kreeg ook een statine en groep III had verhoogde enzymwaarden en kreeg geen statine. Na een follow up van zes maanden bleken er op basis van de leverenzymwaarden geen statistisch significante verschillen tussen groep I en II en groep I en III. Op basis van deze gegevens is te verwachten dat verhoogde leverenzymwaarden het risico op levertoxiciteit tijdens statinetherapie niet verhogen. Dit geldt te meer daar die toxiciteit vooral in het begin van de therapie optreedt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 augustus 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 8 - Editie 8, 2004