Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gevolgen van ongeschikte medicatie bij ouderen

Door op 01-04-2005

Volgend op een consensusbijeenkomst werd door Beers en anderen een lijst geneesmiddelen gepubliceerd die vermeden zou moeten worden bij ouderen. (Zie ook het referaat ‘Ongeschikte medicatie bij acuut zieke ouderen’ op pagina 50) Deze geneesmiddelen hebben een ongunstige risicobaatverhouding of zijn geen middel van voorkeur omdat veiliger maar even effectieve alternatieven beschikbaar zijn. Ook vanwege een onjuiste dosering, behandelduur of in geval van comorbiditeit kan het gebruik van een geneesmiddel geclassificeerd worden als ongeschikt voor ouderen.Of dergelijk ondoelmatig gebruik ook werkelijk leidt tot een nadelig effect op de gezondheid van ouderen werd onderzocht met behulp van de Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), een grote database met informatie over gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, verzekeringen en basisgegevens van patiënten. Ook bevat deze database informatie over hoe de patiënt zelf zijn gezondheidstoestand beleeft, waarbij gekozen kan worden uit uitstekend, zeer goed, goed, matig en slecht. De auteurs vermelden dat deze classificatie in eerder epidemiologisch onderzoek betrouwbare resultaten heeft opgeleverd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 april 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2005