Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Glyburide of insulinebij zwangerschapsdiabetes?

Door op 01-08-2005

Twee tot vijf procent van de zwangerschappen wordt gecompliceerd door diabetes mellitus. Dit geeft aanleiding tot een aanzienlijke morbiditeit en soms sterfte bij moeder en kind. Er wordt meestal een behandeling met insuline ingesteld. Er zijn echter aanwijzingen dat het sulfonylureumderivaat glyburide een goed alternatief is. Jacobson en medewerkers doen verslag van een onderzoek, waarbij retrospectief de resultaten van behandeling met glyburide (n=236) met die met insuline (n=268) werden vergeleken1. Bij de zwangeren was de diabetes met behulp van een standaard glucosetolerantietest vastgesteld bij een zwangerschapsduur van 12 tot 34 weken. De patiënten moesten een dieet houden en zelf viermaal per dag een bloedsuikerbepaling doen. De dosis glyburide werd op geleide van de bloedsuikerbepalingen opgevoerd van minimaal 2,5 mg tot maximaal tweemaal 10 mg per dag. Was de laatstgenoemde dosis onvoldoende dan werd overgegaan op insuline. De twee groepen waren in demografisch en klinisch opzicht goed vergelijkbaar in het bijzonder waar het leeftijd, gewicht en ernst van de diabetes betrof. Wel waren er in de insulinegroep meer blanken (43% vs. 23%) en minder personen van Aziatische afkomst (24% vs. 37%), terwijl hun nuchtere bloedsuikerwaarde iets hoger was.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 8 - Editie 8, 2005