Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Goede penetratie van diclofenac als dermaal preparaat

Door op 01-06-2006

Inmiddels zijn naast orale ook dermatologische toedieningsvormen van NSAID’s ontwikkeld. Zo is een nieuw preparaat dat diclofenac bevat onlangs geïntroduceerd: MIKA Diclofenac Spray Gel (4%). Op grond van de fysisch-chemische eigenschappen van dit preparaat zouden diclofenac-spiegels in het weefsel na dermale toepassing vergelijkbaar, zoniet hoger, zijn dan na orale inname. In een recent onderzoek werd de biologische beschikbaarheid van diclofenac in plasma, subcutaan vet en spierweefsel vergeleken na herhaalde dermale en orale toediening van equivalente doses. Hiertoe werden in een open, prospectief, niet-gerandomiseerd fase-I-onderzoek 12 gezonde mannelijke proefpersonen eerst blootgesteld aan diclofenac als dermale spray gedurende drie dagen (een hoeveelheid spray overeenkomend met 48 mg diclofenac driemaal daags op een standaard oppervlak op het dijbeen aangebracht). Na een wash-out periode van 14 dagen kregen de proefpersonen diclofenac oraal gedurende drie dagen, wat overeen kwam met diclofenac 50 mg driemaal daags. Door middel van in vivo microdialyse werden de diclofenac-spiegels gemeten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 6 - Editie 6, 2006