Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

HbA1c voor de diagnose van diabetes type 2

Er zijn drie gangbare maten voor het functioneren van de glucosestofwisseling: de nuchtere bloedglucosewaarde, de 2-uurs bloedglucosewaarde (twee uur na een standaard 75-grams orale glucose tolerantietest (OGTT)) en het geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c). De nuchtere en 2-uurs glucosewaarden worden gebruikt voor de diagnose van diabetes mellitus type 2 (DM2). Omdat algemeen wordt aangenomen dat HbA1c een weergave is van het gemiddelde glucoseniveau van de afgelopen weken en omdat HbA1c een sterke voorspeller is voor diabetesgerelateerde complicaties, is recent voorgesteld om HbA1c te gaan gebruiken voor de diagnose van DM2. In ons onderzoek vonden we echter lage correlaties tussen de bloedglucosewaarde en HbA1c in de algemene Nederlandse populatie. De HbA1c-waarde lijkt ook te worden bepaald door factoren die niet gerelateerd zijn aan de glucosestofwisseling. Wij concluderen daarom dat er eerst meer onderzoek nodig is naar de gevolgen van het gebruik van de HbA1c-waarde voor de diagnose van DM2, voordat overgegaan wordt op de wereldwijde invoering hiervan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. E. van 't Riet
prof. dr. ir. J.M. Dekker
Thema Laboratorium
Publicatie 30 september 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 6 - Editie 6, 2011