Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

HDL-cholesterol omhoog, risico lager?

Door op 01-07-2009

Als het hart premature ventriculaire contracties vertoont dan weten wij dat wij te maken hebben met een verhoogd risico op wel of niet reeds aanwezige cardiovasculaire ziekte. Toch leidt het therapeutisch onderdrukken van deze contracties niet tot een afname van het risico, ja dat kan zelfs doen toenemen! Dus, het in gunstige zin doen afnemen van een risicofactor betekent niet dat daardoor dat risico zelf ook afneemt. Zo is het ook met High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-cholesterol) en het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Briel c.s. onderzochten dat. Zij deden een groot regressieonderzoek van 108 gepubliceerde, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken met daarin 299.310 patiënten. Deze werden behandeld met een lipidenwijzigend medicament of dieet en de invloed hiervan werd vergeleken met placebo of gebruikelijke zorg of indien een streng cholesterolbeperkend regime werd voorgeschreven werd dit vergeleken met een soepeler leefregel. Elk onderzoek moest minstens een half jaar follow-upduur hebben gehad. Alle analyses, na bijstelling voor Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-cholesterol) lieten geen relatie zien tussen door de behandeling veroorzaakte verandering in HDLcholesterol en het risico op dood door coronaire hartziekten, het krijgen van een coronaire episode of totaal aantal doden. Veranderingen in het HDLcholesterol verklaarden nog geen 1% van enige uitkomst. Ook het quotiënt LDL-:HDL-cholesterol verklaarde niet meer dan de verandering van alleen het LDL-cholesterol.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juli 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 7 - Editie 7, 2009