Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Heeft tai chi effect bij fibromyalgie?

Door op 30-06-2011

Fibromyalgie is een slecht begrepen en invaliderende aandoening met veel pijn. Door de afwezigheid van objectieve afwijkingen bij lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en beeldvorming twijfelen velen aan het bestaan ervan. Fibromyalgie is wellicht een gevolg van veranderingen in de pijnwaarneming in het centraal zenuwstelsel.
Verschillende niet-medicamenteuze en medicamenteuze vormen van behandeling zijn beschikbaar, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend. Het is daarom te begrijpen dat veel mensen met fibromyalgie op zoek gaan naar minder conventionele behandelingen, zoals tai chi, yoga, massage of acupunctuur. Tai chi is een ideale interventie om te bestuderen, door de beperkte effectiviteit van conventionele therapie en de veiligheid en effectiviteit die beschreven is in kleinere onderzoeken. Tai chi is een meditatieve oefening, die bestaat uit langzame, gracieuze bewegingen, balans- en evenwichtsoefeningen en ademhalingstechnieken.
In dit gerandomiseerde enkelblinde onderzoek werd tai chi vergeleken met een controle-interventie, die bestond uit gezondheidseducatie en strekoefeningen. 66 patiënten van 21 jaar of ouder, die voldeden aan de diagnostische criteria voor fibromyalgie van de American College of Rheumatology, namen aan het onderzoek deel. Het onderzoek duurde twaalf weken, waarbij de deelnemers elke week twee sessies van 60 minuten hadden van respectievelijk tai chi of de controle-interventie. De primaire uitkomstmaat was de verandering in ‘fibromyalgia impact questionnaire’ (FIQ), tussen begin en einde van de twaalf weken. Deze score loopt van 0 tot 100, met hogere waarden voor ernstiger ziekte.
De deelname aan de sessies was 77% voor de tai chi-interventie en 70% voor de controle-interventie. Na twaalf weken had de tai chi-interventiegroep een daling van 27,8 punten (95%BI -33,8 tot -21,8) op de FIQ-score tegen een daling van 9,4 punten (-15,5 tot -3,4) in de groep met de controle-interventie. Dit verschil was statistisch significant. Het verschil tussen beide groepen nam geleidelijk toe gedurende de onderzoeksperiode. Ook was de slaapkwaliteit en de zes minuten looptest sterker verbeterd in de tai chi-groep. De verschillen hielden aan tot twaalf weken na het einde van de interventie. Er werden geen bijwerkingen gemeld gedurende het onderzoek.
Volgens de onderzoekers is tai chi een potentieel nuttige therapie voor patiënten met fibromyalgie. De bevindingen komen overeen met ander onderzoek. Welke biologisch mechanismen aan de gunstige effecten van tai chi ten grondslag liggen, is onbekend. Tai chi is een complexe interventie met verschillende componenten. Al deze componenten, zoals een toename in vertrouwen, meer lichaamsbeweging en het doorbreken van de pijncyclus, kunnen aan de positieve effecten bijdragen.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Wang C, Schmid CH, Rones R, Kalish R, Yinh J et al. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. N Engl J Med 2010;363:743-54.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. M.L. Becker
Thema Diversen
Publicatie 30 juni 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 5 - Editie 5, 2011