Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Helpt azitromycine na het acuut coronair syndroom?

Door op 01-03-2004

Serologisch en epidemiologisch onderzoek geeft aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen infecties met Chlamydia pneumoniae en coronaire hartziekten. In kleiner onderzoek is aangetoond dat behandeling met antibiotica van de macrolidengroep het aantal coronaire gebeurtenissen zou verminderen. Cercek et al. onderzochten of een kortdurende behandeling met azitromycine het aantal ischemische perioden zou verminderen bij patiënten met een hartinfarct of instabiele angina (deze verwante ziektebeelden worden met de gezamenlijke noemer‘acuut coronair syndroom’ [ACS] aangeduid). Ze behandelden 1439 patiënten, die opgenomen waren met ACS, met placebo of 500 mg azitromycine op de eerste dag en 250 mg op de vier dagen daarna. De patiënten werden zes maanden gevolgd. Het primaire eindpunt was sterfte, reïnfarct of ischemie, waarvoor revascularisatie nodig was. Secundaire eindpunten waren heropnames wegens terugkerende ischemieën of hartfalen. Er was geen verschil in uitkomst tussen de placebogroep en de behandelde groep. In de placebogroep werd het primaire eindpunt door 15% van de patiënten bereikt en het secundaire eindpunt door 8%, in de behandelde groep waren de cijfers respectievelijk 14 en 9%. De auteurs concluderen dan ook dat er geen plaats is voor azitromycine in het voorkomen van toekomstige problematiek bij patiënten met ACS. Ook eerdere onderzoeken met antibiotica in wisselende dosering en behandelduur leverden overigens geen duidelijk voordeel op bij het acuut coronair syndroom.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 maart 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2004