Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen

Een groot deel van de kwetsbare ouderen heeft chronische pijn. Deze pijn wordt onvoldoende herkend en behandeld. Dit geldt voor kwetsbare ouderen die thuis wonen of in ziekenhuizen of verzorgings-/ verpleeghuizen verblijven. Eén oorzaak is dat kwetsbare ouderen hun pijn anders ervaren en uiten, zeker bij cognitieve beperkingen en specifieke aandoeningen. Daarom is het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten voor het meten van pijn onontbeerlijk. Een andere oorzaak is onvoldoende kennis van zorgverleners over effectieve pijnbestrijding bij kwetsbare ouderen. Goede pijnbehandeling vergt naast zorgvuldige diagnostiek de inzet van nietmedicamenteuze en/of medicamenteuze interventies die bewezen effectief zijn bij kwetsbare ouderen. Veel geneesmiddelen hebben andere farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen bij kwetsbare ouderen. De combinatie van multimorbiditeit en polyfarmacie verhoogt daarnaast de kans op bijwerkingen en complicaties. Dit vraagt om een aangepast medicatiebeleid waarvoor de multidisciplinaire Verenso-richtlijn Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen adviezen geeft.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren