Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Heroïne of methadon voor opiaatverslaving

Door op 01-10-2009

De gunstige resultaten die in Europa (Duitsland, Nederland, Spanje, Zwitserland) zijn verkregen met verstrekking van heroïne aan mensen die aan heroïne verslaafd zijn, brachten Oviedo-Joekes et al. (2009) ertoe ook in Noord-Amerika een onderzoek te verrichten naar een dergelijke vorm van behandeling van heroïneverslaafden. Zij vergeleken in een open, gerandomiseerd, fase 3 onderzoek intraveneuze toediening van heroïne met orale onderhoudsbehandeling met methadon bij 226 mensen die zich reeds lang intraveneus heroïne toedienden en geen baat hadden gehad bij tenminste twee eerdere pogingen tot behandeling van hun verslaving (waarvan tenminste één met methadon > 60 mg/dag). De deelnemers aan het onderzoek in de heroïnegroep (n=115) dienden zichzelf tot driemaal per dag de heroïne intraveneus toe onder toezicht in de klinieken voor behandeling met een maximale dosering per dag van 1000 mg; de patiënten in de methadongroep (n=111) kregen hun methadon volgens de ‘best practices in methadone maintenance treatment’ van ‘Health Canada’. De patiënten die heroïne gebruikten konden op ieder gewenst ogenblik overschakelen op oraal toegediend methadon indien de patiënt en zijn/haar arts dat nuttig achtten. Naast de genoemde behandeling met methadon of heroïne kregen alle patiënten de gebruikelijke psychosociale en eerstelijnsbehandeling aangeboden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 10 - Editie 10, 2009