Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het acute syndroom van Wernicke

Een casus met gevolgen

Het syndroom van Wernicke is een acuut optredend ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door een tekort aan vitamine B1 (thiamine). Dit tekort kan al ontstaan wanneer een patiënt meer dan een week niet eet en komt vooral voor bij alcoholafhankelijke patiënten, maar ook bij anorexia nervosa en zwangerschapsbraken. Symptomen van het syndroom van Wernicke zijn bewustzijnsstoornis, gangataxie, oculomotorische disfunctie, vooral zichtbaar in de nystagmus, en voedingsdeficiënties. De behandeling van het syndroom van Wernicke betreft thiamine in een dosering van driemaal daags 500 mg intramusculair (i.m.) gedurende drie dagen volgens de multidisciplinaire richtlijn Alcohol van het Trimbosinstituut (beschikbaar via www.cbo.nl). Wanneer het acute syndroom van Wernicke niet wordt behandeld, gaat het over in het irreversibele syndroom van Korsakov met of zonder cerebellaire atrofie en/of polyneuropathie. In dit artikel wordt een casus beschreven waarbij het acute syndroom van Wernicke niet is herkend en derhalve ook niet behandeld. De prognose van deze patiënt is wat betreft terugkeer naar autonomie bijzonder somber.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs M.E. Janssen van Raay
M.J.E. Lieblein
Thema Casuïstiek
Publicatie 15 maart 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 1 - Editie 1, 2013