Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het belang van de oorspronkelijke gegevens

Door op 30-04-2010

Eastel en Blumsohl deden onderzoek in het kader van de klinische ontwikkeling van risedronaat, een bisfosfonaat voor toepassing bij de behandeling van osteoporose van Procter en Gamble (P&G). Zij tekenden beiden een overeenkomst met P&G voor verder onderzoek met bloed- en urinemonsters die bewaard waren gebleven van onderzoek uit de jaren negentig. De bedoeling was om als vervolg op het onderzoek van Eastel twee nieuwe publicaties te realiseren. P&G stuurde Blumsohl (klinisch onderzoeker van het universiteitsziekenhuis van Sheffield) twee samenvattingen die waren gebaseerd op eigen statistische gegevens van P&G, maar wel met Blumsohl als eerste auteur. P&G meldde beide samenvattingen aan voor een internationaal congres. Toen Blumsohl echter de onderliggende gegevens opvroeg (gegevens over randomisatie, wel of niet met placebo behandeld, wie had fracturen), weigerde P&G deze te verstrekken. Ten gevolge van dit meningsverschil werden de stukken nooit gepubliceerd. Blumsohl volhardde niettemin in zijn verzoek om de oorspronkelijke gegevens te krijgen en uiteindelijk kreeg hij aanwijzingen dat alles op verzinsels berustte. Blumsohl vond dat P&G de overeenkomst met de universiteit van Sheffield had geschonden omdat daarin stond dat de onderzoekers over de gegevens zouden kunnen beschikken. Omdat er geen beweging in de zaak zat, zocht hij de publiciteit. Daarop werd hij ontslagen bij de universiteit en werkloos. Uiteindelijk kreeg hij een aanzienlijke afkoopsom. Onder de druk van de publieke opinie werden de gegevens ten slotte vrijgegeven. Na onafhankelijke analyse werden de vermoedens van Blumsohl bevestigd. Het afdelingshoofd Eastel gaf in een brief aan het Journal of Bone and Mineral Research toe dat het oorspronkelijke onderzoek onder de maat was en enkele fouten bevatte. P&G betreurde de misverstanden en vond dat het in die tijd niet gebruikelijk was om de oorspronkelijke gegevens bekend te maken aan onderzoekers van buiten het bedrijf. Inmiddels had P&G als standpunt dat de onderzoekers op verzoek konden beschikken over de oorspronkelijke gegevens.
Voor meer informatie zie: Blumsohl. Scientific misconduct blog: www.scientific-misconduct.blogspot.com.
De richtlijnen voor de publicatie van de resultaten van medische onderzoeken, met als aandachtpunt ook de samenwerking tussen onderzoekers uit industrie en wetenschap, zijn recent aangepast. Zie ook elders in dit nummer het aanbevolen artikel ‘Good publication practice’ voor medisch onderzoek.

Belangenverstrengeling: geen.

Dyer C. Interview met Aubrey Blumsohl – academic who took on industry. BMJ 2010;340:22-3.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Diversen
Publicatie 30 april 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3, 2010