Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het effect van combinatiepreparaten op de therapietrouw en effectiviteit van antihypertensiva

Door op 28-12-2012

De effectiviteit van de medicamenteuze behandeling van hypertensie kan in de dagelijkse praktijk verhoogd worden door de therapietrouw te verbeteren. Therapietrouw bestaat uit twee aspecten, namelijk adherentie (inname volgens voorschrift) en persistentie (chronische inname). Voor de effectiviteit van antihypertensiva is met name de persistentie van belang. Combinatiepreparaten kunnen de therapietrouw bij hypertensie verhogen, doordat ze het doseerregime vergemakkelijken. Dit lijkt een positief effect te hebben op de adherentie. De relatie tussen combinatiepreparaten en persistentie is echter minder goed onderzocht. Aangezien het effect van combinatiepreparaten op de therapietrouw (en daarmee gepaard gaande effectiviteit) van antihypertensiva niet overtuigend is aangetoond, dient de toepassing van combinatiepreparaten beperkt te worden tot de groep patiënten waarvan aannemelijk is dat zij baat hebben bij vermindering van het aantal in te nemen tabletten. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de kosten, die voor de meeste (spécialité) combinatiepreparaten hoger zijn dan voor de individuele middelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Publicatie 28 december 2012
Editie PiL - Jaargang 16 - editie 4 - Editie 4, 2012