Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het effect van het minderen van roken op het risico om longkanker te ontwikkelen

Door op 01-01-2006

Veel mensen die roken zijn niet in staat of willen niet stoppen met roken. Om de schade van het roken toch te beperken is een strategie het aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt te beperken. Of deze strategie ook werkelijk tot een vermindering van longkankerincidentie leidt is onderzocht door Godtfredsen et al. Zij maakten hiervoor gebruik van de onderzoekresultaten van een observationeel populatie gebaseerd cohort onderzoek van het Kopenhaagse centrum voor prospectieve populatiestudies. Hierin waren de resultaten van observatie gedurende 31 jaar verzameld. In totaal deden 11.151 mannen en 8563 vrouwen mee aan het onderzoek in de leeftijd van 20 tot 93 jaar. Zij ondergingen tweemaal een lichamelijk onderzoek en vulden tweemaal een vragenlijst in over life-style gewoonten. Het interval tussen deze onderzoeken was 5–10 jaar. De studiepopulatie werd onderverdeeld in zes groepen op grond van hun rookgewoonten: groep 1: zware rokers die meer dan 15 sigaretten per dag rookten en die dit rookpatroon niet veranderden; groep 2: zware rokers die meer dan 15 sigaretten per dag rookten en die deze hoeveelheid terugbrachten met minimaal 50%; groep 3: lichte rokers die 1–14 sigaretten per dag rookten en die dit rookpatroon voortzetten; groep 4: zij die volledig met roken stopten tussen het eerste en tweede bezoek; groep 5: stabiele ex-rokers; groep 6: zij die nooit gerookt hadden. De incidentie van longkanker werd in deze groepen gevolgd tot eind december 2003. Gedurende de follow-up werden 864 nieuwe gevallen van longkanker geconstateerd. De incidentie bij de mannen was in alle groepen hoger dan bij de vrouwen, behalve bij degenen die nooit gerookt hadden; daar was de incidentie respectievelijk 3 en 4. De gecorrigeerde Hazard ratio’s waren voor groep 2: 0,73 (95% BI: 0,54–0,98), groep 3: 0,44 (95% BI: 0,35–0,56), groep 4: 0,50 (95% BI: 0,36–0,69), groep 5: 0,17 (95% BI: 0,13–0,23), groep 6: 0,09 (95% BI: 0,06–0,13) ten opzichte van groep 1. Alle verschillen waren statistisch significant. De conclusie uit dit onderzoek luidt dan ook dat het drastisch terugbrengen (met meer dan 50%) van het aantal gerookte sigaretten per dag, wanneer oorspronkelijk meer dan 15 sigaretten per dag werden gerookt, het risico op het krijgen van longkanker significant doet afnemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006