Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het gebruik van geneesmiddelen bij een leverziekte (0,5 StiPCO-punt)

Door op 23-03-2018
 • 00Inleiding
 • 01Pathofysiologie
 • 02Laboratoriumdiagnostiek
 • 03Classificatie voor de ernst van een leverziekte
 • 04 
 • 05Geneesmiddelgebruik bij leverziekten
 • 06Farmacodynamiek
 • 07Hepatotoxiciteit
 • 08Adviezen Stichting Health Base
 • 09Toelichting veiligheidsclassificatie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

De lever is een belangrijk orgaan in ons lichaam met veel functies. Gelukkig heeft de lever een grote overcapaciteit. Klinisch relevante veranderingen in de farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen treden pas op als een leverziekte gevorderd is tot levercirrose. Een voorbeeld van een verandering bij levercirrose is de toename van de biologische beschikbaarheid van geneesmiddelen met een groot 'first pass'-effect. Naast farmacokinetische veranderingen kunnen farmacodynamische veranderingen optreden bij patiënten met levercirrose. Ze zijn vaak gevoeliger voor bepaalde bijwerkingen, zoals nierfunctiestoornissen door NSAID’s of hepatische encefalopathie door benzodiazepines. Stichting Health Base heeft medicatiebewakingsadviezen opgesteld voor meer dan 200 geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose. Dit zijn de meest gebruikte geneesmiddelen door patiënten met cirrose (bijvoorbeeld niet-selectieve bètablokkers) en geneesmiddelen die veel door de gehele populatie worden gebruikt (bijvoorbeeld analgetica).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Weersink MSc, R.A.
Abadier, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 maart 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 1 - Editie 1, 2018

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:
•    weet u meer over de fysiologie en pathofysiologie van de lever en de diagnostiek die hierbij past;
•    weet u bij welke leverpatiënten de medicatie extra aandacht nodig heeft;
•    kent u de veranderingen in de farmacokinetiek en farmacodynamiek bij levercirrose;
•    bent u in staat om patiënten met een leveraandoening beter te begeleiden met betrekking tot hun medicatie.