Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het gebruik van gezondheidszorg bij oudere hartpatiënten en invloed van het gebruik van antidepressiva

Door op 01-04-2009

Ouderen hebben een grotere kans op een depressie na een trombo-embolische ziekte (TEZ) zoals een myocardinfarct en CVA dan volwassenen. Het verband tussen een depressie na een TEZ en het gebruik van gezondheidszorg is nauwelijks onderzocht. Dit onderzoek (Blanchette et al., 2009) was opgezet om bij ouderen na te gaan of een depressie leidde tot meer gebruik van gezondheidszorg in een periode van 12 maanden na een TEZ en of gebruik van antidepressiva dit gebruik vermindert.Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het gegevensbestand van de Medicare Current Beneficiary Survey. Begunstigden van 65 jaar en ouder met een TEZ in de periode 1997- 2001 werden tot 12 maanden na de TEZ gevolgd. Gebruik van gezondheidszorg werd gedefinieerd als bezoek aan een eerste hulppost, ziekenhuisopname, poliklinisch bezoek en consultatie van een arts buiten het ziekenhuis. Voor de diagnose depressie werd gekeken naar de aanwezigheid van een ICD-9-CM code passend bij deze diagnose. Gegevens over de medicatie werden verzameld door jaaroverzichten van de voorgeschreven medicatie te maken en na te gaan of daarbij antidepressiva aanwezig waren. Binnen de groep van antidepressivagebruikers werd onderscheid gemaakt tussen SSRI-gebruikers en gebruikers van alle overige antidepressiva. In totaal waren er 7.051 patiënten in het gegevensbestand van wie 380 (5,4%) binnen zes maanden na een TEZ een depressie kregen. Van deze 380 patiënten kregen 259 (68,2%) een antidepressivum: 198 (76,4%) een SSRI en 61 (23,6%) een ander antidepressivum. De kans op een ziekenhuisopname was 51% groter, op een bezoek aan een eerste hulp 56% groter en op een poliklinische consultatie 19% groter bij depressieve patiënten dan bij niet-depressieve patiënten. Antidepressiva bleken geen invloed te hebben op dit risico, ook niet als de antidepressiva werden uitgesplitst naar SSRI’s en andere antidepressiva. De auteurs beschrijven verschillende mogelijke oorzaken voor het ontbreken van enige invloed van het gebruik van antidepressiva. Onder andere noemen zij onvoldoende onderscheidingsvermogen (‘power’) en enkele andere methodologische beperkingen, en vooral ook het gegeven dat niet bekend is wat de reden was voor de behandeling met antidepressiva.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2009