Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het gebruik van ß-blokkers en/of diuretica en het risico op fracturen

Door op 01-01-2005

Het verband tussen het gebruik van β-blokkers en/of diuretica en het risico op fracturen werd nagegaan middels een omvangrijk case-control-onderzoek. Gegevens werden ontleend aan de UKGPRD (United Kingdom General Practice Research Database) die 3 miljoen mensen omvat, ingeschreven bij huisartsen, van wie continu gezondheidsgegevens worden verzameld. Schlienger en medewerkers gingen in deze gegevensbank op zoek naar alle fracturen die gerapporteerd werden over een periode van zes jaar. Zij vonden in totaal 30.601 mensen van 30 tot 79 jaar oud. Een aantal van 120.819 mensen zonder geregistreerde fracturen diende als controlegroep. Hieronder worden alleen de belangrijkste uitkomsten vermeld. De meest voorkomende fracturen waren van hand en onderarm (12.837 maal; 42%) en daarna die van de voet (4627;15,1%). Nagegaan werd het actuele gebruik van 15 verschillende β-blokkers, 13 soorten diuretica of een combinatie van stoffen uit elk van de twee groepen. Alle genoemde vormen van medicatie resulteerden in een significant verminderd risico op fracturen en de odds-ratio (OR) voor het gebruik van β-blokkers kwam uit op 0,77 (een risicovermindering van 23%). Voor het gebruik van alleen diuretica was de OR 0,80 en voor de combinatie 0,71. Het lijkt er dus op dat patiënten met verhoogde bloeddruk en tevens risico op osteoporose extra voordeel kunnen hebben van behandeling met β-blokkers en/of diuretica. De auteurs vermelden nog dat zij geen rekening konden houden met fysieke activiteit, voeding en socio-economische status, omdat deze gegevens niet voorhanden zijn in de UKGPRD. Wel werd rekening gehouden met vele mogelijke storende factoren. Zie hiervoor het zeer aanbevolen oorspronkelijk artikel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 januari 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2005