Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het onder controle houden van ernstige COPD

Door op 01-03-2005

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), te onderscheiden in chronische bronchitis en longemfyseem, wordt gekarakteriseerd door een beperking in de luchtstroom. De ziekte kan worden ingedeeld in vier stadia. COPD in stadium 3 wordt gekarakteriseerd door een FEV1-waarde (‘forced expiratory volume in 1 second’ ofwel eensecondewaarde) tussen 30 en 50% van de voorspelde waarde van een vergelijkbaar gezond persoon van dezelfde leeftijd en met dezelfde lengte, met of zonder symptomen van chronisch hoesten en sputumproductie. COPD in stadium 4 wordt gekenmerkt door een FEV1-waarde <30% van de voorspelde waarde of de aanwezigheid van chronische respiratoire insufficiëntie. Bij deze stadia van COPD is de kwaliteit van leven in het algemeen laag en de kans op exacerbaties groot. Bovendien kunnen in deze situaties de exacerbaties levensbedreigend zijn. Doordat farmacologische interventie in deze stadia van COPD vaak een teleurstellend effect heeft, moet de hulpverlener terugvallen op andere methoden om de kwaliteit van leven van de patiënt optimaal te houden en exacerbaties te beperken. Het is algemeen geaccepteerd dat de ernst en het verloop van COPD goed in kaart te brengen is door regelmatig het lichaamsgewicht (BMI), de eensecondewaarde (FEV1), de mate van hypercapnie (PaCO2) , de mate van hypoxemie (PaO2) en de inspanningscapaciteit te meten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 maart 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2005