Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Het serotonine-syndroom en rabdomyolysedoor een intoxicatie met venlafaxine

Door op 01-01-2006

Een case report beschrijft de lotgevallen van een 21-jarige blanke vrouw na ziekenhuisopname, vijf uur na een intoxicatie met, volgens eigen zeggen, 7,8 g (circa 100 tabletten van de retardvorm) van het antidepressivum venlafaxine. Ze was slaperig, gedesoriënteerd met een score volgens de Glasgow Coma Schaal van 4-6-3. Ze was hemodynamisch stabiel (bloeddruk 147/55 en sinustachycardie van 160-170 bpm) en het bloedbeeld vertoonde, met uitzondering van een leukocytose de eerste drie dagen, geen afwijkingen. De rectale temperatuur was 38,9°C. Een tonisch-klonisch insult werd succesvol behandeld met 1 mg clonazepam. De patiënte werd opgenomen op de intensive care en behandeld met actieve kool en laxeermiddel. Twee uur na opname trad er opnieuw een tonisch-klonische insult op, waarna wederom 1 mg clonazepam werd toegediend met het beoogde effect. Klinische symptomen waren misselijkheid, braken en transpiratie. Op dag drie was haar oriëntatie weer volledig hersteld. De plasmaconcentratie creatinine kinase (CK) was normaal op het tijdstip 5 uur na inname van venlafaxine (43 U/l,

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006