Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

‘Highs and lows’ van medicinale cannabis

Het gebruik van medicinale cannabis is de afgelopen jaren fors toegenomen, voornamelijk als gevolg van het beschikbaar komen van cannabisolie. Cannabisolie bestaat uit Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) of een combinatie van beide. Medicinale cannabisproducten zijn geen geregistreerde geneesmiddelen, maar vallen wel onder de Opiumwet indien ze THC bevatten. Daarnaast is cannabisolie met alleen CBD vrij verkrijgbaar. Deze olie valt door de afwezigheid van THC niet onder de Opiumwet. Bij verschillende aandoeningen wordt een effect van medicinale cannabis geclaimd. Voor het merendeel van deze aandoeningen bestaat echter geen medische grondslag om medicinale cannabis voor te schrijven. Tevens brengt het gebruik risico’s op (ernstige) bijwerkingen met zich mee, zoals hallucinaties en cardiale bijwerkingen, waarvoor de arts de verantwoordelijkheid draagt bij het voorschrijven. De wens om de patiënt te begeleiden bij het gebruik en de risico’s dienen daarom goed overwogen te worden bij het voorschrijven van medicinale cannabis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren