Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Hoe goed houdt de patiënt zich aan urinezuurverlagende therapie?

Door op 25-06-2010

Bij de behandeling van jicht wordt behalve dieet ook urinezuurverlagende medicatie voorgeschreven om de urinezuurconcentratie te verlagen, om uitkristallisatie van uraat in de gewrichten te voorkomen en daarmee aanvallen voor te zijn. De auteurs onderzochten hoe vaak de therapie werd gestaakt en hoe vaak de patiënten daarna de therapie hervatten. Gegevens van patiënten verkregen zij uit databestanden van verzekeringsmaatschappijen in enkele regio’s van de Verenigde Staten, die in totaal 650.000 inwoners omvatten. Zij volgden patiënten die tussen januari 2001 en eind juni 2006 waren begonnen met urinezuurverlagende therapie. Er werd aangenomen dat de patiënt de behandeling had gestaakt als meer dan zestig dagen geen nieuwe medicatie was opgehaald.
Van de 4166 patiënten die nieuw begonnen waren met urinezuurverlagende therapie, van wie 97% allopurinol gebruikte, staakten 2929 (70%) de therapie. Driekwart van hen stopte al in het eerste jaar van gebruik. Binnen acht maanden was 50% opnieuw met de therapie begonnen en na vier jaar was dat 75%. Patiënten die wel weer begonnen met therapie, waren gemiddeld iets jonger, gebruikten wat langer medicatie voor ze stopten en hadden vaker recepten gekregen voor NSAID’s en/of corticosteroïden vóór ze stopten.
Dit onderzoek toont aan dat patiënten met urinezuurverlagende therapie geneigd zijn de therapie te staken, vooral in het eerste jaar. De hulpverleners moeten zich ervan bewust zijn dat het niet aanslaan van de therapie veroorzaakt kan worden doordat de patiënt niet therapietrouw is.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Harrold L, Andrade S, Briesacher B, Raebel M, Fouayzi H, et al. The dynamics of chronic gout treatment: medication gaps end return to therapy. Am J Med 2010;123:54-9.

Allopurinol is in Nederland op de markt als zodanig en als Zyloric®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Farmacotherapie
Publicatie 25 juni 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 5 - Editie 5, 2010