Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Hoe vaak worden maag-darmmiddelen gebruikt als comedicatie bij alendroninezuur en calcitriol?

Door op 01-07-2006

In Australië is onderzoek gedaan naar het gebruik van maag-darmmiddelen als comedicatie bij alendroninezuur. Uit de literatuur ontstaat immers de indruk dat oesofagitis en oesofagale ulceratie met regelmaat voorkomt bij behandeling met alendroninezuur. Aangezien maag-darmmiddelen mogelijk in het algemeen veelvuldig gebruikt worden door patiënten die behandeld worden voor osteoporose is ook onderzoek gedaan naar het gebruik van maagdarmmiddelen als comedicatie van calcitriol. Er zijn dus twee groepen bestudeerd: een groep patiënten die alendroninezuur 10 mg gebruikt (n = 6668) en een groep patiënten die calcitriol gebruikt (n = 7430). De patiënten zijn geselecteerd met behulp van The Australian Health Insurance Commission (HIC) Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) database. Een selectiecriterium was de eerste uitgifte van alendroninezuur, respectievelijk calcitriol, in de periode 1 juli 1998 tot 30 juni 1999. Exclusiecriteria waren onder andere gebruik van de stof korter dan 12 maanden voor aanvang van het onderzoek en gebruik van een maag-darmmiddel korter dan drie maanden voor aanvang van het onderzoek. Doel van het onderzoek was om vast te stellen hoe vaak er in de drie maanden na het eerste gebruik van alendroninezuur respectievelijk calcitriol, sprake was van comedicatie van antacida, H2-receptorantagonisten, protonpompremmers en andere maag-darmmiddelen als bismut, misoprostol, propulsiva, anti-emetica en combinatiepreparaten voor de behandeling van Helicobacter pylori. Zoals verwacht was de meerderheid van de geselecteerde patiënten vrouw (96,7% voor alendroninezuur-cohort en 79% voor het calcitriol-cohort) en ouder dan 55 jaar (97,3% respectievelijk 89,4%). Het aantal patiënten dat maag-darmmiddelen als comedicatie gebruikte was 6,7% (alendroninezuur-cohort) respectievelijk 7,5% (calcitriol-cohort). Er was statistisch geen significant verschil tussen beide groepen. H2-receptorantagonisten werden het meest gebruikt als comedicatie: in elk cohort 4,4%. Sterke punten in dit onderzoek zijn de relatief grote patiëntenpopulaties en het gebruik van een controlegroep die een geneesmiddel gebruikt voor dezelfde indicatie. Een beperking van het onderzoek is dat de database waaruit de patiënten zijn geselecteerd geen rekening houdt met de over-the-counter geneesmiddelen. Het hier gepresenteerde onderzoek illustreert de waarde van databases als de HIC-PBS-database uit Australië. De resultaten van dit onderzoek komen overeen met eerdere publicaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 juli 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 7 - Editie 7, 2006