Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Hoge doses van allopurinol verbeteren de inspanningscapaciteit bij mensen met stabiele angina pectoris

Door op 27-10-2010

Uit onderzoek is gebleken dat allopurinol bij mensen met angina pectoris de zuurstofbehoefte van het hart bij een zeker slagvolume kan verminderen. Daarom werd een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, gekruist onderzoek uitgevoerd bij 65 mensen met chronische stabiele angina pectoris van 18-65 jaar, van wie 60 het onderzoek voltooiden. Alle deelnemers aan dit onderzoek hadden angiografisch bewezen coronaire hartziekte, een positieve inspanningstest en chronische stabiele angina pectoris gedurende minstens twee maanden. Zij kregen 600 mg allopurinol of placebo gedurende zes weken en gedurende de daaropvolgende zes weken de andere behandeling. Eindpunten bij de inspanningstest waren tijd tot S-T depressie, totale inspanningstijd, en tijd tot borstpijn optrad.
De drie criteria werden alle drie gunstig beïnvloed: de tijd tot optreden van S-T depressie was aanvankelijk 232 sec en nam toe tot 298 sec bij gebruik van allopurinol en op placebo tot 249 sec. Het absolute verschil tussen behandeling met allopurinol respectievelijk placebo was 43 sec. De totale inspanningstijd was aanvankelijk 301 sec, op allopurinol 393 sec en op placebo 307 sec. Het absolute verschil was 58 sec. De tijd tot optreden van borstpijn was aanvankelijk 234 sec, op allopurinol 304 sec en op placebo 272 sec. Het absolute verschil was hier 38 sec. Er werden geen bijwerkingen vermeld. De auteurs concluderen dat allopurinol een nuttig, goedkoop en veilig anti-ischemisch geneesmiddel is voor patiënten met chronische stabiele angina pectoris, dat goed wordt verdragen.
In een redactioneel commentaar wijst men erop dat van alle vormen van angina pectoris de stabiele vorm meer bij vrouwen (6,7%) dan bij mannen (5,7%) voorkomt en minder aandacht heeft gekregen dan de instabiele vorm, terwijl ook stabiele angina pectoris een risico op acute coronaire episoden (waaronder plotselinge dood) in zich draagt. Veel vormen van behandeling van de stabiele vorm zijn bekend, maar desondanks kunnen symptomen aanwezig blijven met als gevolg een verminderde kwaliteit van leven. De remming van xanthine oxidase door allopurinol veroorzaakt geen significante hemodynamische veranderingen. De vermeende effecten komen mogelijk tot stand op cellulair niveau, inclusief voorkoming van schadelijke effecten van oxidatieve stress op de endotheelfunctie en de energievoorraad. Hyperurikemie is al langer bekend als risicofactor voor acute coronaire episoden en is dient bij mensen met decompensatio cordis te worden vermeden. Meer onderzoek is nodig om het vermeende anti-ischemische effect van allopurinol te begrijpen. Intussen blijft het belangrijk de myocyt te beschermen tegen ischemie met een pragmatische aanpak van een aandoening waarvoor verschillende mechanismen verantwoordelijk zijn.

Belangenverstrengeling: geen.

Noman A, Ang DSC, Ogston S, Lang CC, Struthers AD. Effect of high-dose allopurinol on exercise in patients with chronic stable angina: a randomised, placebo controlled crossover trial. Lancet 2010;375:2161-67.
Anthony R, Dargie H. Allopurinol for chronic stable angina: old drug, new tricks? Lancet 2010;375:2126-2127.

Allopurinol is in Nederland op de markt als zodanig en als Zyloric®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Em. prof. dr. E. van der Does
Thema Farmacotherapie
Publicatie 27 oktober 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 8 - Editie 8, 2010