Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Hoge versus lage dosis colchicine bij acute jichtaanvallen

Door op 26-05-2011

Colchicine wordt op basis van klinische ervaring al lang toegepast voor de behandeling van acute jichtaanvallen, zonder dat klinisch vergelijkend onderzoek beschikbaar is. Terkeltaub en medewerkers vergeleken in een gerandomiseerd dubbelblind multicentrumonderzoek de effectiviteit van een lage dosis colchicine met die van een hoge dosis en met placebo. Er werden 575 patiënten ingesloten. Bij het begin van het onderzoek kregen zij een blister oftewel een (plastic) verpakking met medicatie mee met één van de volgende medicaties: gedurende een uur 1,8 mg colchicine (tweemaal 0,6 mg en na een uur 0,6 mg) ofwel 4,8 mg gedurende zes uur (tweemaal 0,6 mg en daarna ieder uur 0,6 mg) ofwel placebo. Zij kregen te horen dat zij bij een jichtaanval deze medicatie moesten gebruiken, dat ze bij ernstige bijwerkingen de medicatie mochten staken en dat bij ondraaglijke pijn aanvullende pijnmedicatie (meestal een NSAID) genomen mocht worden. Wanneer zich een jichtaanval voordeed, moesten zij contact opnemen met het onderzoekscentrum en werden zij, indien zij binnen de termen van het onderzoek vielen, daadwerkelijk deelnemer. Dit waren er uiteindelijk 184.
Het primaire eindpunt was een pijnvermindering met meer dan 50% na 24 uur, zonder gebruik van aanvullende pijnmedicatie. Het eindpunt werd bereikt door 37,8% van de groep met een lage dosis, 32,7% voor de groep met een hoge dosis en 15,5% in de placebogroep (P=0,005 voor de lage-dosisgroep tegen P=0,034 voor de hoge-dosisgroep, beide ten opzichte van placebo). Aanvullende pijnmedicatie werd gedurende de eerste 24 uur genomen door 31,3% in de lage-dosisgroep, 34,6% van de hoge-dosisgroep en 50,0% van de placebogroep. De bijwerkingen waren in de placebogroep en lage-dosisgroep nagenoeg gelijk. Wel had een kwart van de patiënten in de lage-dosisgroep (lichte) diarree. De groep die de hoge dosis gebruikte had aanmerkelijk meer bijwerkingen, vooral diarree en braken.
Uit dit onderzoek blijkt dat een lage dosis colchicine even effectief is als een hoge dosering, maar met aanmerkelijk minder bijwerkingen. Beide doseringen zijn effectiever dan placebo.

Opmerking referent: op grond van deze onderzoeken kreeg URL Pharma een octrooi voor de VS en werden andere producenten van de markt geweerd. De prijs voor Colcrys® steeg tot het vijfvoudige.

Belangenverstrengeling: de auteurs hadden vele banden met verschillende bedrijven. URL Pharma financierde het onderzoek.

Terkeltaub R, Furst D, Bennet K, Kook K, Crockett R, et al. High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare. Arthritis Rheum 2010;62:1060-8.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Farmacotherapie
Publicatie 26 mei 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 4 - Editie 4, 2011