Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Hormonen als voorspellers van de uitkomst van antipsychoticabehandeling

Klinische toepassing voor neuro-endocriene tests gericht op de hypofyse?

Gewichtstoename tijdens de behandeling met het antipsychoticum olanzapine is gerelateerd aan een verbetering van de Brief Psychiatric Rating Score (BPRS) in schizofrenie. Gewichtstoename is echter een ongewenst effect van een olanzapinebehandeling, dat niet alleen de gezondheid van de patiënt beïnvloedt, maar ook een reden kan zijn voor de patiënt om de behandeling te stoppen. De door ons uitgevoerde studies laten zien dat het mogelijk is om te voorspellen welk individu gevoelig is voor de obesogene effecten van olanzapine. Namelijk door voor aanvang van behandeling die hormonen te meten waarvan de secretie door de adenohypofyse onder invloed staat van dopamine, zoals thyroïdstimulerend hormoon (TSH), prolactine en groeihormoon. Vervolgonderzoek moet zich richten op de vraag in hoeverre deze circulerende hormonen een afspiegeling zijn van de dopaminerge activiteit van neuronale circuits die verstoord zijn bij psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, en of ze een plek kunnen hebben in de diagnosestelling hiervan. Uiteindelijk moeten we ons als doel stellen dat we vooraf kunnen voorspellen bij welk geneesmiddel de patiënt het meest gebaat is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Evers, S.S.
Scheurink, A.J.W.
Vliet, A. van
Dijk, G. van
Thema Bijwerkingen
Publicatie 16 september 2015
Editie PiL - Jaargang 19 - editie 3 - Editie 3, 2015