Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Hypertensie bij oudere vrouwen met een laag risico op coronaire hartziekte

Door op 01-04-2005

In de JAMA verscheen een artikel over een deelonderzoek van de Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS), een omvangrijk cohortonderzoek bij postmenopauzale vrouwen teneinde risicofactoren op te sporen voor hartziekten, osteoporose, borst- en colorectale kanker en andere ziekten. Veertig klinische centra in de Verenigde Staten doen eraan mee en de zeer gemengde onderzoekspopulatie van 93.676 postmenopauzale vrouwen van 50-79 jaar lijkt een doorsnede te zijn van de diverse bevolkingsgroepen in de VS. Uit die populatie zijn de vrouwen geselecteerd met hypertensie, waarvoor als minimumwaarden 140 mmHg systolisch en/of 90 mmHg diastolisch werden aangehouden, maar zonder een cardiovasculaire voorgeschiedenis. Uiteindelijk voldeden 15.787 vrouwen aan de inclusiecriteria op het moment dat WHI-OS startte en de follow-up was gemiddeld al 5,9 jaar aan de gang. De vraag van het deelonderzoek in 2004 was: wat is er intussen met die vrouwen gebeurd; welke medicatie namen zij en welke complicaties traden bij hen op? Onderscheiden werden vrouwen die mono- dan wel duotherapie kregen. De complicaties waarnaar de aandacht uitging, waren: coronaire aandoeningen (nieuwe angina pectoris, fataal en niet-fataal hartinfarct, angioplastiek of bypassoperatie), fatale en niet-fatale beroerte en coronaire vasculaire dood als gevolg van onder andere een zekere of mogelijke coronaire hartziekte, cerebrovasculaire ziekte, longembolie of cardiovasculaire ziekte met onbekende oorzaak.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2005