Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ibuprofen samen met paracetamol: geen verhoogd risico

Door op 18-03-2011

Ibuprofen en paracetamol zijn vaak aanwezig in de huisapotheek. Beide geneesmiddelen veroorzaken bij verantwoord gebruik weinig problemen. Toch hebben ze elk hun kenmerkende bijwerkingen, die vooral bij hoge doseringen kunnen optreden. De onderzoekers gingen na in hoeverre de kans op complicaties verandert wanneer beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven.
Bij dit onderzoek maakte men gebruik van de General Practice Research Database in Groot-Brittannië. Dit geïnformatiseerde gegevensbestand bevat anonieme longitudinale patiëntgegevens uit huisartspraktijken. De auteurs voerden een retrospectief cohortonderzoek uit bij de gegevens van 1,2 miljoen patiënten ouder dan 18 jaar. De focus lag op veiligheid. De volgende bijwerkingen werden nagegaan: ernstige gastro-intestinale stoornissen (slokdarm en maag), myocardinfarct, hersentrombose of -bloeding, acuut nierfalen, hartfalen, overdoses (accidenteel of suïcidaal), suïcidale neigingen en mortaliteit. Zowel effecten over verloop van tijd (Cox regressie analyse) als absolute risico’s werden berekend voor beide geneesmiddelen alleen en in combinatie met elkaar.
De risico’s verschilden niet significant wanneer de combinatietherapie werd vergeleken met monotherapie. Zoals verwacht bestond er wel een grote heterogeniteit in patiënten en hun gebruikspatroon. Dat maakt het resultaat minder specifiek.

Opmerking referent: de onderzoekpopulatie werd als een geheel bestudeerd zonder dat onderscheid werd gemaakt tussen leeftijdsgroepen of een verhoogd risico op het ontstaan van bijwerkingen. Vooral bij ouderen bestaat veel comorbiditeit en polyfarmacie. Gebruik van analgetica is slechts een facet van de totale behandeling van de patiënt. Gelijktijdig voorschrijven van verschillende analgetica is geen eerste keus. Soms kan het wel zinvol zijn om als bijvoorbeeld ibuprofen voldoende ontstekingsremmend werkt maar onvoldoende pijnstillend, tevens paracetamol te geven.
Het was interessant geweest om met de gegevens van kinderen dezelfde analyse uit te voeren. Bij kinderen wordt de combinatie immers wel gebruikt in geval van koorts. Het gaat hier dan meestal om kortdurende maar intensieve behandelingen (bijvoorbeeld om de vier uur een dosis).
Het gegevensbestand bevatte alleen gegevens over voorgeschreven paracetamol en ibuprofen. Beide geneesmiddelen zijn echter ook zonder recept te verkrijgen. Hierover zijn gegevens nog schaarser en veel minder gestructureerd. Bij symptomatisch en herhaaldelijk gebruik is het moeilijker om incidentie van mogelijke ernstige nevenwerkingen te bepalen alsook de mogelijke causaliteit. Er bestaat dan ook een grote behoefte aan een gestructureerde systematische verzameling van gegevens over het gebruik van geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Belangenverstrengeling: niet vermeld. De auteurs werkten bij de MHRA te Londen en de MRC te Southampton (GB). De Vries werkte tevens bij de afdeling farmacotherapie van de Universiteit Utrecht.

Vries F de, Setakis E, Sta TP van. Concomitant use of ibuprofen and paracetamol and the risk of major clinical safety outcomes. Br J Clin Pharmacol 2010;70:429-38.

Zowel paracetamol als ibuprofen zijn als zodanig en onder verschillende merknamen beschikbaar in Nederland en België. Er zijn geen vaste combinaties van paracetamol en ibuprofen beschikbaar in België en Nederland.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. G. Laekeman
Thema Bijwerkingen
Publicatie 18 maart 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 2 - Editie 2, 2011