Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Inclisiran (Leqvio®)

Door op 01-06-2022

Inclisiran is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygoot familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie. Inclisiran is een ‘small interfering’-ribonucleïnezuur (siRNA), dat in de levercel het mRNA van pro-protein convertase subtilisin kexin-9 (PCSK9) verwijdert gedurende zes maanden. Hierdoor blokkeert inclisiran de aanmaak van PCSK9 in de lever en daalt het ‘low density’-lipoproteïne (LDL-)cholesterolgehalte. Inclisiran verlaagt het LDL-cholesterolgehalte met gemiddeld 51% ten opzichte van placebo. Het effect op het risico van sterfte en hart- en vaatziekten wordt nog onderzocht. Inclisiran wordt toegediend als subcutane injectie door een arts of verpleegkundige. Patiënten krijgen één injectie bij de start, vervolgens na drie maanden en daarna elke zes maanden. De meest voorkomende bijwerkingen van inclisiran zijn reacties op de injectieplaats.
Over de langetermijnveiligheid is mede vanwege de nieuwe techniek nog weinig bekend. De behandeling met inclisiran kost ongeveer 6.650 euro in het eerste jaar, daarna ongeveer 4.400 euro per jaar in de chronische fase. Het middel wordt alleen onder voorwaarden vergoed.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dankers, M.
Thema Nieuwe middelen
Publicatie 1 juni 2022
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 2 - Editie 2, 2022