Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Individuele farmacotherapie: hoe te doseren bij patiënten met obesitas?

Door op 30-09-2011

Het individualiseren van de farmacotherapie, waarbij de keuze en dosering van een geneesmiddel worden aangepast aan individuele patiëntkarakteristieken om een optimale effectiviteit versus veiligheidsbalans te krijgen, staat momenteel zeer in de belangstelling. Met name betreft het hier kinderen, patiënten met ernstig overgewicht en zwangeren.
Artsen en apothekers worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten met ernstig overgewicht, waarbij een leidraad om de dosering aan te passen ontbreekt. Obesitas veroorzaakt fysiologische veranderingen, waardoor de farmacokinetiek (klaring en distributievolume) en farmacodynamiek (effect, bijwerkingen) van geneesmiddelen worden beïnvloed.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van fysiologische, farmacokinetische (PK-) en farmacodynamische (PD-)veranderingen bij patiënten met ernstig overgewicht. Door populatieonderzoek te doen naar de PK-PD bij deze groep kan kennis worden verkregen over veranderingen in relevante afbraakroutes. Dat resulteert in op het individu toegesneden doseeradviezen en inzicht in de (patho) fysiologie van het menselijk lichaam.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs S. van Ham
prof. dr. C.A.J. Knibbe,
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 30 september 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 6 - Editie 6, 2011