Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Infantiele hemangiomen

Inzicht in medicamenteuze behandeling en de rol voor de eerste lijn

De medicamenteuze behandeling van infantiele hemangiomen (IH) vindt over het algemeen plaats in tertiaire expertisecentra. De laatste jaren worden goede resultaten geboekt met de bètablokker propranolol. Ondanks het recent verschijnen van een internationaal consensusprotocol over propranolol, is nog niet alles bekend over het werkingsmechanisme, bijwerkingen en te nemen voorzorgsmaatregelen. Door de tot nu toe opgedane ervaringen met bètablokkertherapie is de verwachting wel dat de behandeling en follow-up overgedragen kunnen gaan worden aan de tweede en mogelijk ook eerste lijn. Voor professionals in de eerste lijn is kennis over de behandeling van IH dus ook van belang. Het doel van dit artikel is de professionals in de eerste lijn inzicht te bieden in de tot nu toe opgehelderde werkingsmechanismen van de verschillende medicamenteuze behandelmethoden en een overzicht te geven van de te verwachten bijwerkingen en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren