Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Infectiepreventie met SDD op de IC lijkt goed te werken

Door op 01-06-2004

Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium gaat ook op indien het infecties betreft. Al vele jaren is bekend dat bij bepaalde populaties van patiënten, zoals sommige hematologische patiënten, het preventief gebruik van lokaal (in de darm) werkzame antibiotica gericht op het uitschakelen van een potentieel schadelijk deel van de eigen bacteriële darmflora gunstig is voor de overlevingskans van deze patiënten. De vraag of het toepassen van deze‘selectieve darmdecontaminatie’(SDD) ook voordelen heeft bij een IC-populatie wordt in de literatuur wisselend beantwoord. De onderzoeksresultaten op overleving van de patiënten en ontwikkeling van resistente bacteriestammen zijn verschillend en het gebruik van SDD door IC-patiënten is controversieel. Onlangs zijn twee onderzoeken verschenen die beide een overwegend positief geluid laten horen over dit onderwerp.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 juni 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 6 - Editie 6, 2004