Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Influenza

Medicatie en vaccinatie

Door op 30-09-2011

Influenza is een luchtweginfectie met soms fatale complicaties. Neuraminidaseremmers hebben bij gezonde patiënten slechts een marginaal klinisch effect. Bij hoogrisicopatiënten worden ze wel voorgeschreven met als doel complicaties van influenza te voorkomen. In verzorgings- en verpleeghuizen worden neuraminidaseremmers ingezet om een epidemie binnen de instelling te vertragen of te voorkomen. Personen met een verhoogd risico op complicaties (zoals patiënten met diabetes mellitus en chronische pulmonale pathologie) en 60-plussers komen voor infl uenzavaccinatie in aanmerking. Door continue verandering van het virus moet jaarlijks met een nieuw vaccin worden gevaccineerd. Ook aan personen die beroepsmatig contact hebben met grieppatiënten wordt vaccinatie geadviseerd om zo besmetting van kwetsbare patiënten te voorkomen. Omdat het influenzavaccin een geïnactiveerd vaccin is, kunnen ook immuungecompromitteerde patiënten veilig gevaccineerd worden. Hoewel de werkzaamheid van het vaccin bij ouderen en immuungecompromitteerde patiënten mogelijk geringer is dan bij gezonde jongeren, is vaccinatie bij hen zinvol door hun hoge absolute risico op complicaties van influenza.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. W. Opstelten
dr. G.A. van Essen
Publicatie 30 september 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 6 - Editie 6, 2011