Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ingrijpen bij een acute niercrisis: NSAID’s, opiaten of een combinatie van beide?

Door op 01-01-2006

Pijn bij acute nierkolieken wordt veroorzaakt door een obstructie van de urinewegen door niersteentjes. Hierdoor ontstaat een drukverhoging op de wanden. De drukverhoging induceert de lokale prostaglandineproductie die vasodilatatie tot gevolg heeft. Omdat hierdoor dan weer de diurese wordt gestimuleerd, neemt de intrarenale druk nog verder toe. Prostaglandines beïnvloeden eveneens de ureter en veroorzaken spasmen van het gladde spierweefsel. Meestal lossen nierstenen spontaan op en de eerste behandeling vraagt vooral om een snelle pijnverlichting. Nader onderzoek van de patiënt moet vervolgens uitwijzen of de kans op complicaties om verdere behandeling vraagt. Zowel NSAID’s als opiaten kunnen de pijn bij een dergelijke niercrisis verlichten. Opiaten zijn goedkoop, zeer goed te doseren en men heeft er ruime ervaring mee. Zij grijpen echter niet aan op de oorzaak van de pijn en worden parenteraal toegediend, wat hun bruikbaarheid beperkt. NSAID’s grijpen rechtstreeks aan op de prostaglandineafgifte en blijken bijzonder doeltreffend te zijn, vooral bij i.v.-toediening. Zij zijn echter niet zo goed doseerbaar, staan bekend om hun neveneffecten en werken minder krachtig en trager dan de opiaten Men wendt beide farmacologische groepen aan bij nierkolieken, zowel in monotherapie als in combinatie. Studies over gecombineerd gebruik geven geen eensluidende resultaten en het is onduidelijk of NSAID’s een verlaging van de dosis opiaten toelaten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 januari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 1 - Editie 1, 2006