Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Inhalatietherapie bij COPD: tijd voor een nieuwe evaluatie?

Door op 01-07-2007

De prevalentie van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) neemt gestaag toe met de leeftijd. Desondanks is de werkzaamheid van inhalatietherapie bij de groep oudere patiënten nog maar zelden zorgvuldig onderzocht. Om deze reden hebben de onderzoekers bij een groep oudere patiënten met COPD (n = 53) met verschillende graden van ernst van de aandoening (mild:n = 35,matig:n = 17, ernstig: n = 1) de ‘peak inspiratory flow’ (PIF) en de door de patiënten ervaren subjectieve verbetering gemeten. Alle deelnemende patiënten waren afkomstig uit een huisartsenpraktijk. Door middel van een vragenlijst en een drietal PIF-metingen werd de werkzaamheid van een dosisaerosol en een ‘drug powder inhaler’ (DPI) onderzocht. Alle patiënten gebruikten een dosisaerosol, 12 van hen gebruikten daarnaast ook een DPI.Van de patiënten had 76% een voorzetkamer voor gebruik met de dosisaerosol, maar 85% van deze groep bleek deze voorzetkamer nooit te gebruiken. Zes en veertig procent van de gebruikers van de dosisaerosol en 17% van de gebruikers van de DPI gaven aan moeite te hebben met het juiste gebruik van de inhalator. Van de 53 gebruikers van de dosisaerosol gaven 31 aan dat zij hiervan een positief effect ondervonden. Bij de gebruikers van de DPI was dat slechts bij 4 van de 12 patiënten het geval. De meeste gebruikers van de DPI ervoeren het gebruik ervan als makkelijk; de helft van hen was niet overtuigd van enig klinisch effect. Uit de metingen van de PIF bleek dat de meeste patiënten een te lage PIFwaarde hadden om een effectief gebruik van de DPI mogelijk te maken. Alleen de patiënten met een zeer lichte mate van COPD bleken een voldoende hoge PIF-waarde te hebben voor nuttig gebruik van een DPI. Onafhankelijk van de ernst van de COPD kon een negatieve correlatie worden vastgesteld tussen de PIF en de leeftijd, met andere woorden naarmate de leeftijd toenam werd de PIF kleiner.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juli 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 7 - Editie 7, 2007