Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Insuline per inhalatie bij astma

Door op 01-03-2004

De behandeling met insuline is noodzakelijk voor alle patiënten met diabetes mellitus type 1 en voor een deel van de patiënten met diabetes mellitus type 2. Voor de patiënt betekent dit een intensieve behandeling met meerdere subcutane injecties per dag. Sinds lange tijd wordt onderzoek gedaan naar alternatieve toedieningsroutes. Orale, nasale en transdermale therapie vallen hierbij om verschillende redenen af, maar pulmonale toediening biedt een mogelijk bruikbaar alternatief. Al ruim dertig jaar wordt hiernaar onderzoek verricht en ook dit tijdschrift heeft hierbij al eens eerder stilgestaan (MFM 2002;40:24). Recentelijk zijn de resultaten van een eerste onderzoek gepubliceerd waarin deze toedieningsweg is onderzocht bij gezonde en astmatische vrijwilligers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Humane Farmacologie
Publicatie 1 maart 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 3 - Editie 3, 2004