Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Insuline per inhalatie voor diabetici

Door op 01-09-2005

Patiënten met diabetes (zowel type-I als -II) die insuline moeten spuiten, moeten dit vaak meerdere keren per dag doen om hun glucosespiegel onder controle te houden. Omdat herhaaldelijk injiceren als belastend wordt ervaren, wordt gezocht naar alternatieve, minder belastende toedieningsvormen. Aangezien de long een orgaan is dat een groot oppervlak heeft (70 m2) waarlangs penetratie kan plaatsvinden en bovendien een orgaan is waarvan het epitheel permeabel is voor eiwitten tot een bepaalde grootte, wordt door diverse bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van een formulering van insuline die per inhalatie kan worden toegediend. Ofschoon dit op het eerste gezicht een logische keuze lijkt, kleven er toch een aantal haken en ogen aan deze toedieningsvorm, die opgelost moeten worden alvorens deze toedieningsvorm de huidige toedieningsvorm kan vervangen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 9 - Editie 9, 2005