Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Interactie tussen St-Janskruid en atorvastatine

Door op 01-01-2008

St-Janskruid vertoont een interactie met atorvastatine. Dit is gebleken uit een gerandomiseerd cross-over placebogecontroleerd open onderzoek naar de effecten van St-Janskruid bij 16 patiënten met hypercholesterolemie die behandeld werden met atorvastatine. De totale onderzoeksperiode bedroeg 12 weken. Bij het eerste bezoek (t = 0) werden de patiënten geïnformeerd over het onderzoek, getoetst aan inclusiecriteria (hypercholesterolemie, ongewijzigde dosis atorvastatine gedurende minimaal drie maanden), getoetst aan exclusiecriteria (onstabiele angina pectoris, recent myocardinfarct, recente hersenbloeding, hartfalen, HIV, dementie, geneesmiddelen die interactie vertonen met St-Janskruid) en medisch gekeurd. Na vier weken (t = 4) werden bloedmonsters verzameld en werd er at random gestart met een St-Janskruidproduct (Movina®) of een controle (vitaminepreparaat, Vitamineral®). Op t = 8 weken werd gewisseld en werd de behandeling voortgezet met controle of St-Janskruid. Aan het eind van elke periode (t = 4 (basiswaarden), t = 8, t = 12) werd het gehalte aan totaalcholesterol, high-density lipoproteïne (HDL), low-density lipoproteïne (LDL) en triglyceriden gemeten. Een gepaarde t-toets werd gebruikt om verschillen in het LDL-cholesterol op t = 8 en t = 12 weken bij gebruik van St-Janskruid of controle te vergelijken. In tweede instantie werden de verschillen in totaalcholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden vergeleken. De atorvastatinedosis werd gelijk gehouden gedurende het gehele onderzoek (gemiddeld 14,4 mg). (Deze dosis is erg laag. Red.)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 januari 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2008