Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Interventies voor de behandeling van urine-incontinentie (UI) bij verpleeghuisbewoners: een systematisch overzicht van gerandomiseerde onderzoeken

Door op 01-03-2009

Urine-incontinentie heeft een hoge prevalentie in Amerikaanse verpleeghuizen. Het gaat gepaard met een scala aan comorbiditeit en hoge kosten. 20-40% van de doelgroep wordt behandeld met gedragsinterventies. Medicatie wordt slechts op zeer beperkte schaal ingezet. Gezien de omvang van het probleem schreven de auteurs een systematisch overzicht1 om nauwkeuriger de voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden in kaart brengen. Alle gepubliceerde gerandomiseerde onderzoeken in de periode van januari 1985 tot mei 2008 werden beoordeeld. Als informatiebronnen werden gebruikt: MEDLINE, de Cochrane Library en de ‘proceedings of the 3rd International Consultation on Incontinence’. Voorwaarde was dat het onderzoeken betrof bij verpleeghuisbewoners of bewoners van instellingen voor langdurige zorg. Uiteindelijk werden 14 publicaties in het overzicht betrokken. Acht vergeleken “prompted voiding” (het regelmatige navragen bij bewoners of ze urineverlies voelen in combinatie met het aanbieden van toiletgang en positieve feedback indien er geen urineverlies is) met ‘gebruikelijke behandeling’ of blaastraining. De zes andere onderzoeken onderzochten farmacologische behandelingen met of zonder “prompted voiding”in vergelijking met placebo met of zonder “prompted voiding”. De belangrijkste uitkomstmaten in de onderzoeken waren het percentage ‘ongelukjes’ en het deel van de blaasledigingen waarbij er sprake was van een gehele of gedeeltelijke toiletgang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 maart 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2009