Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Intraveneus immunoglobuline bij secundairprogressieve multiple sclerose

Door op 01-01-2005

Intraveneus immunoglobuline heeft bij relapsingremitting multiple sclerose effect getoond. Dit betrof zowel verschillende ongecontroleerde als vier gecontroleerde dubbelblinde onderzoeken met als criteria: een verminderde recidiefkans, een verminderde invaliditeit en een afname van het aantal laesies bij MRI-onderzoek. Het middel deed niet onder voor interferon-β en glatiramer(acetaat). De resultaten van interferon-β bij progressieve multiple sclerose waren teleurstellend. In dat geval lijkt mitoxantron beter, alhoewel het gebruik daarvan gelimiteerd wordt door het mogelijk optreden van cardiotoxiciteit. Dit was reden om onderzoek te doen naar het effect van intraveneus (i.v.) immunoglobuline bij secundair progressieve multiple sclerose. Gedurende 26 maanden werden 321 mensen van 18 tot 55 jaar met secundair progressieve multiple sclerose maandelijks behandeld met i.v. immunoglobuline. Van deze groep bleven 143 placebogebruikers en 137 gebruikers van immunoglobuline over voor analyse aan het eind van het onderzoek. Secundair progressieve multiple sclerose werd gedefinieerd als een continue verergering van de invaliditeit gedurende ten minste 12 maanden met of zonder plotselinge exacerbaties na een voorafgaand relapsing-remit-ting beloop. Patiënten kwamen maandelijks voor een injectie. Kort samengevat waren er geen verschillen tussen beide groepen wat betreft de primaire uitkomst in dit goed uitgevoerde dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek. Met name het tijdsverloop vanaf het begin van de injecties tot aan de tevoren vastgestelde mate van achteruitgang was voor beide groepen gelijk. Ook de secundaire uitkomsten, de jaarlijkse plotselinge opvlammingskans, toonden geen voordelen van globuline ten opzichte van placebo. Deze kans was na een jaar 35% en na twee jaar 50%. Ook de MRI-laesies bleven onveranderd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 januari 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2005